Hírek - Farkas Zoltán

Elfogadta a megyei konszolidációt szolgáló megállapodást a megyegyűlés

Elfogadta a megyei konszolidációt szolgáló megállapodást a megyegyűlés

Közmeghallgatással vette kezdetét az október 14-i megyegyűlés, mely Békés megye gazdaságfejlesztési lehetőségeire keresett építő javaslatokat elsősorban a választópolgárok, és a térség vállalkozásainak segítségével. A megyeházi tanácskozáson szó esett a miniszterelnök és a megyei elnökök által aláírt, a megyék konszolidációját tartalmazó megállapodásról, melyet tudomásul vett a képviselő testület. Ezúttal a megyei katasztrófavédelem éves tevékenységéről is beszámoltak a képviselőknek, továbbá az ülésen megválasztották Mucsi Andrást a grémium új társadalmi megbízatású alelnökévé.

Keresték a megyei gazdaságfejlesztés lehetőségeit


Békés megye gazdaságáról szóló vitaindító előadással indult a megyei közgyűlés ülése, ugyanis a grémium megtartotta a törvény által előírt kötelező közmeghallgatását. Ezen az alkalmon a megyében élő állampolgároknak lehetősége nyílt kérdést, illetve véleményt intézni a képviselő-testület felé. A vitaindító előadásban Farkas Zoltán megyei elnök elmondta, hogy a Békés megyei mutatók a foglalkoztatás, valamint a népesség arányának tekintetében csökkenő tendenciát mutatnak, és az átlagkereset is az egyik legalacsonyabb a megyék rangsorában. - Célunk a jövőben, hogy a megyei önkormányzat a társadalmi-gazdasági környezetére való hatással társszervező erőként lépjen fel - hangsúlyozta a megyei elnök. Dudás Árpád zsadányi polgármester szerint a megyei önkormányzat is tehet szerény lépéseket Békés megye gazdaságfejlesztéséért, de ez elsősorban a kormány feladata lenne. Szántódi Antalné szarvasi vállalkozó véleménye szerint a lehető legjobb helyre kerülnek a területfejlesztési feladatok, ugyanis a vállalkozások korábban is könnyebben juthattak forrásokhoz, amíg azok megyei döntés eredményeként jutottak el hozzájuk. Dr. Puskás János, a Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Karának dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy számos területen lehet fejleszteni a megye gazdaságát. Véleménye szerint el kell érni a megyének, hogy fogadóképes legyen olyan forrásokra, amelyeket csak pályázati úton lehet elérni. - Amennyiben elő tudunk állítani egy mintaprogramot, amelyben a termelés, a kutatás és az oktatás érvényesülhet, akkor a gazdasági növekedés tartóssá tehető- tette hozzá az elmondottakhoz Dr. Puskás János.


Beszámolt tevékenységéről a megyei katasztrófavédelem


A közmeghallgatást követően Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője számolt be a képviselő testületnek a szervezet elmúlt esztendőben végzett tevékenységéről. Előadásából kiderült, hogy idén márciusra átdolgozták a védekezést irányító tervrendszerüket, a borsodi árvíz és a vörös iszap katasztrófa sajátosságait figyelembe véve. Mint elmondta, a tervezet a polgári védelmi szervezetek és a hatóságok hatékony összmunkáját hivatott megtervezni, szükség esetén más megyék szervezeteit is bevonva. - Kiemelten foglalkoztunk a különböző rendezvények biztosításával és a Körös Mentőcsoport működése mellett külön figyelmet fordítottunk az árvízvédelmi csoportok felállítására is, hangsúlyozta Dr. Takács Árpád, majd hozzátette: minden árvízzel érintett településen riasztási gyakorlatot rendeltünk el egészen október közepéig, melyben a polgármesterek is segítségünkre voltak. A megyei katasztrófavédelmi igazgató arról is beszámolt, hogy nyáron, a Kettős-Körös partján fekvő Szanazugban búvár és vízi mentő szolgálatot is üzemeltettek, azonban csak a balesetek megelőzését elősegítő feladatokat kellett ellátniuk -Összességében elmondható, hogy az elmúlt két évben feladatainkat maradéktalanul elvégeztük, minden káresemény kapcsán segítséget nyújtottunk - zárta le a beszámolóját Dr. Takács Árpád.

 

Dr. Takács Árpás megyei katasztófavédelmi igazgató és Farkas Zoltán megyei elnök

Az elmúlt két évben maradéktalanul elvégezték feladataikat a katasztrófavédők

(A képekre kattintva további fotók érhetők el)


Területfejlesztésre koncentrál jövőre az NGP


Békés Megye Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Programjáról is beszámolót hallgathatott meg a képviselő-testület. A terjedelmes előterjesztéssel kapcsolatosan Farkas Zoltán megyei elnök kiemelte, hogy az anyag bemutatja azt a rengeteg fejlesztést, amelyet az elmúlt három évben a program segítségével véghezvittek. A megyei elnök azt is elmondta, hogy a közelgő intézményi átadások miatt a program is új irányvonalat vesz a jövőben, és elsősorban a területfejlesztésre fog fókuszálni, továbbá kutatni fogja a közútfejlesztés összefüggéseit a gazdasági környezettel. - Elkezdtük keresni a megye gazdasági vezetőivel való kapcsolatokat, hiszen velük együtt tudunk hatékonyan előrelépni a gazdaságfejlesztés területén, hangsúlyozta Farkas Zoltán.

 

A Békés megyei közgyűlés is elfogadta az intézményátadásról szóló megállapodást

Elfogadták a megyék és a kormány közös együttműködését magába foglaló szándéknyilatkozatot


Elfogadták az intézményátadásról szóló megállapodást


Elfogadta a képviselő testület 11 igen és 7 nem szavazat mellett a Magyar Köztársaság Kormánya és a megyei önkormányzatok közös együttműködését magába foglaló szándéknyilatkozatot, melyben rögzítésre került, a megyei helyhatóságok feladatainak újradefiniálása, a hatékonyabb középszintű közszolgáltatások biztosítása, valamint az önkormányzatok adósságállományának konszolidációja. Mint ismeretes, az állam átvállalja az oktatási, egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális feladatok ellátásának kötelezettségét, garantálja az intézmények biztonságos működésének feltételeit a megyei önkormányzatoknak pedig segítséget nyújt az önhibájukon kívül keletkezett adósságaik rendezésére. A megyei önkormányzatoknak 2012. január 1-jétől a területfejlesztés feladatának ellátása lesz a legfontosabb küldetése. A közgyűlés a megállapodásban meghatározott célkitűzésekkel ugyan egyetértését fejezte ki, azonban azt is kijelentette, hogy a Békés Megyei Önkormányzat stabil pénzügyi helyzete, valamint a folyamatban lévő racionalizálási intézkedések nem indokolják a helyhatóság konszolidálását. A közigazgatási rendszer átszervezése miatt azonban szükséges az ebben az irányban történő intézkedések megtétele.

 

Mucsi András, új társadalmi megbízatású alelnök

Az új alelnök a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik majd a jövőben 

 

Új alelnököt választott a közgyűlés

 

Új társadalmi megbízatású alelnököt választott meg a képviselő testület, Mucsi András személyében. Elődje H. Kovács Judit ugyanis szeptember 4-el lemondott tisztségéről, új munkaköre miatti összeférhetetlenség végett. Mint az a frissen megválasztott helyettes vezető bemutatkozásából kiderült, jelenleg Békés város közgyűlésének képviselője, magyar-német szakos tanár, a megyei önkormányzatnál pedig a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik majd a jövőben.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat - G.T.

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Elfogadta a megyei konszolidációt szolgáló megállapodást a megyegyűlés

 Page generated in 37,7 miliseconds.