Hírek - Farkas Zoltán

Megyegyűlés: körvonalazódik a jövő évi költségvetés

Megyegyűlés: körvonalazódik a jövő évi költségvetés

Nemzetközi programjának végrehajtását értékelte idei utolsó munkarend szerinti ülésén a Békés megyei közgyűlés, és megtárgyalta a programmal kapcsolatos jövő évi célokat és feladatokat is. Emellett a december 16-i megyeházi tanácskozáson elfogadták a megyei önkormányzat 2012-es költségvetési koncepcióját, amely elsősorban a büdzsé előkészítéséhez nyújt iránymutatásokat, ugyanis a keretszámokat csak a költségvetési törvény elfogadását követően tudják majd pontosan meghatározni.

Jövőre is folytatják a nemzetközi programot

 

Nem terveznek a korábbi évekhez képest jelentős eltérést a Békés Megyei Önkormányzat jövő évi nemzetközi programjának megvalósításában, még akkor sem, ha a 2011. évi konszolidációs törvény értelmében megváltozik feladatkörük, ugyanis a nemzetközi kapcsolatok folytatólagos fenntartása fontos részét képezi a megyei önkormányzatok jövőbeni feladatainak, derült ki az ülésen előterjesztett írásos anyagból. Farkas Zoltán a témával kapcsolatosan elmondta, hogy a határon átnyúló programokat továbbra is folytatják, azonban az intézmények közötti nemzetközi kapcsolatok továbbviteléről már az új fenntartóknak kell dönteniük. A megyei elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a Békés, Arad, és Bihar megye között kialakult komoly együttműködések mintájára azon fognak dolgozni az elkövetkezendőkben, hogy Kovászna és Hargita megyékkel, valamint a Vajdasággal is szorosabb nemzetközi kapcsolatokat alakítsanak ki, ugyanis ez utóbbi megyékkel már a megyei intézményeken keresztül is hatékony volt az együttműködés.

 

Békés Megye Képviselő-testülete

 Kiemelten kezelik a határmenti kapcsolatokat

 

Fejlődtek a határmenti együttműködések

 

Az idei évre visszatekintve a megyei önkormányzat több területen is projektalapú együttműködéseket valósított meg, kiemelten kezelve a határmenti kapcsolatokat. A Békés-Arad- Illetve a Békés-Bihar Vegyes Bizottságok folyamatosan koordinálták a határon átnyúló HU-RO 2007-2013 Program folyamatban lévő pályázatait, illetve több témakörben egyeztetéseket folytattak, érintve a biogazdálkodás, megújuló energiaforrások, szakképzés, egészségügy, turizmus illetve a civil szervezetek közötti együttműködési lehetőségeket. Idén továbblépés történt a Békés Arad Európai Területi Társulás (ETT angolul EGTC) létrehozásában is, ugyanis létrejött a társulás munkaszervezete, amely megkezdte a nyilvántartásba vételéhez szükséges munkát, melynek keretében elfogadták a szervezet alapszabályát. Mint kiderült, a Békés Megyei Önkormányzat jóváhagyási kérelmét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium már elfogadta, az Arad Megyei Tanács engedélyeztetési eljárása pedig folyamatban van, melynek lefolytatása után kezdeményezhetik a szervezet bejegyzését a Fővárosi Bíróságnál. A tárgyalt anyagból kiderült, hogy jól halad az Arad megyéből történő ivóvíz átvezetésének ügye is, melynek során a Maros-hordalékkúp román oldaláról érkezhet majd keverővízként az uniós normáknak megfelelő ivóvíz Békés megyébe. Ezzel kapcsolatban az érintett megyei vízművek közös gazdasági társaságot alapítottak, a vezetékszakasz kiépítésére pedig önkormányzati tulajdonközösség (ARVIFET) szerveződött, melynek a megyei önkormányzat is tagja lett. Emellett felvették az önkormányzatot a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálatába (CESCI), továbbá Hargita és Kovászna megyével is elkezdődött a szorosabb kapcsolatok kiépítése, valamint folytatódott az indonéziai Észak-Szumátra tartománnyal való együttműködés területeinek további kimunkálása. Ebben a kooperációban elsősorban az oktatásban, kereskedelemben, illetve az élelmiszeriparban látnak együttműködési lehetőségeket. Varga Zoltán (MSZP) a napirend kapcsán javasolta, hogy a takarékossági intézkedések jegyében a Békés Megyei Önkormányzatnak lépjen ki az Európai Régiók Szövetségéből (AER), mert igen komoly tagdíjat kell fizetni, emellett azt is felvetette, hogy a közgyűlés zárja le a fennálló együttműködését Indonézia Észak-Szumátra tartománnyal is. Gajdos Attila (Jobbik) is egyetértését fejezte ki, hogy ki kell lépni a közgyűlésnek az AER-ből. Farkas Zoltán válaszában kiemelte, hogy az Észak-Szumátrával való együttműködés nem feltétlenül jelenti azt, hogy oda is kell utazni, folytathatják az együttműködést a nagykövetségen keresztül is. Végül az AER-ből való kilépést 5 igen 9 nem 1 tartózkodás mellett, míg az Észak-Szumátrával való együttműködés megszüntetését 3 igen 10 nem 1 tartózkodás mellett utasította el a közgyűlés.

 

Balról: Kónya István, megyei alelnök, Farkas Zoltán, megyei elnök

Jövőre is takarékos és költséghatékony gazdálkodásra törekednek 

 

Tervezik a jövő évi költségvetést

 

Bár még nem fogadták el a költségvetési törvényt, melynek alapján pontosan meghatározhatók lennének a megyei önkormányzat költségvetési keretszámai, már összegyűjtötték a jövő évi büdzsé elkészítéséhez szükséges intézkedéseket. Mint ismeretes, a konszolidációs törvény elfogadásával a megyei önkormányzatok átadják intézményeiket és vagyonukat az állam számára, a jövőben pedig területfejlesztési feladatokat látnak el. Ezért a megyék gazdasági alapjai a következő esztendőtől kezdve alapvetően megváltoznak, ugyanis az intézményeik mellett az adósságállományukat is átveszi az állam. A tervezetből fény derült arra, hogy a megyei önkormányzatnál jövőre is takarékos és költséghatékony gazdálkodásra törekednek, valamint áttekintik az önként vállalt feladatokat is összhangban a megye újradefiniált feladatrendszerével.

 

Tizenkilenc millióval támogatják a megyei területfejlesztési tanácsot

 

19,7 millió forintos támogatást biztosít a megyei közgyűlés a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács számára a jövőbeni területfejlesztési feladatok ellátására való felkészülés érdekében. A támogatást az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből biztosítja a képviselő-testület. A támogatás keretében a tanács több éves tapasztalatára építve stratégiai tervet készít majd a 2014-től induló új programozási ciklus előkészítésére, illetve a fejlesztési koncepciók megyei prioritásaira.

  

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat - G.T.

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Megyegyűlés: körvonalazódik a jövő évi költségvetés

 

 Page generated in 65,3 miliseconds.