Hírek - Farkas Zoltán

Pénzügyi kérdések kerültek fókuszba a megyegyűlésen

Pénzügyi kérdések kerültek fókuszba a megyegyűlésen

Pénzügyi kérdésekről döntött soron kívüli ülésén Békés Megye Képviselő-testülete december 8-án, Békéscsabán. Megszüntették az Unicredit Bankkal kötött hitelszerződést, és többek között döntöttek arról is, hogy a megyei kulturális és civil pályázat nyertes szervezeteinek előfinanszírozásban több mint 8,7 millió forint támogatási összeget utalnak ki az év végéig.

Még 2009-ben döntött arról a megyei közgyűlés, hogy a 2010-es költségvetésben év közben jelentkező hiányt működésre fordítandó hitel felvételével fedezi. A megyei önkormányzat még tavaly júniusban lehívta az 1 milliárd 840 millió forintnak megfelelő hitelkeretet, amelyet már idén áprilisban teljes összegben vissza is fizetett. A közbeszerzési eljáráson nyertes Unicredit Bankkal kötött hitelszerződés egy évre szólt, a bank azonban lehetővé tette a hitelkeret ismételt lehívását. Mivel az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, ezért nem szükséges a hitelkeret újbóli lehívása. Ezért a testület egyhangúlag arról döntött, hogy december 15-i hatállyal megszünteti a bankkal kötött hitelszerződést.

 

Balról: Kónya István megyei alelnök, Farkas Zoltán megyei elnök

Már idén áprilisban teljes összegben visszafizetette működési hitelét a megye

 

Módosították a 2007-ben 9,4 milliárd forint értékben kibocsátott kötvények okiratait is, így azok nem a bankok által megadott időpontokban, hanem a kötvényt kibocsátó önkormányzat részéről bármikor visszaválthatóak lehetnek. A döntésre a megyei önkormányzatok konszolidációja miatt volt szükség, - melynek értelmében a megyei önkormányzatok intézményei, vagyona, továbbá hitelállományuk állami kezelésbe kerül - hogy a törvényi előírásoknak eleget tudjanak tenni.

 

Békés Megye Képviselő-testülete

Év végéig kiutalják a civil szervezetek programfinanszírozásához szükséges 8,7 milliós támogatást

 

Ugyancsak a megyei önkormányzatok konszolidációja miatt arról is határozatot hozott a testület, hogy az idei Békés Megye Kulturális és Turisztikai Pályázatán nyertes szervezeteknek programjaik sikeres megvalósítása érdekében még az év végéig előfinanszírozásban kiutalják a szükséges több mint 8,7 millió forintos összeget. Ennek érdekében módosították a pályázat támogatási szerződéseit is. Továbbá Öt millió forintot szavazott meg a képviselő-testület a megyei szlovák kisebbségi önkormányzatnak abból a célból, hogy a Békés megyében folyó két-tannyelvű oktatást fenntarthassák, illetve fejleszthessék. Ebből a célból a megyében élő szlovákság óvodát, általános iskolát és középiskolát is működtet. Támogatást kapott a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány is, a részükre megszavazott 400 ezer forintos támogatásból Csángó Bált rendeznek, mellyel egyrészt felhívnák a figyelmet a moldvai magyarságra, másrészt igyekeznek támogatókat szerezni csángók megmaradását és felemelkedését célzó erőfeszítésekhez is.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat - G.T.

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Pénzügyi kérdések kerültek fókuszba a megyegyűlésen

 Page generated in 38,9 miliseconds.