Hírek - Farkas Zoltán

Utoljára ülésezett negyven fővel a megyegyűlés - lezárták a négyéves önkormányzati ciklust

Utoljára ülésezett negyven fővel a megyegyűlés - lezárták a négyéves önkormányzati ciklust

Megtartotta a Békés megyei közgyűlés négyéves ciklust lezáró ülését szeptember 17-én, a megyeházán. Az alkalom különlegesnek számított, mert a testület most ülésezett utoljára negyven képviselővel. Ugyanis az őszi önkormányzati választásokat követően csökken az önkormányzati képviselő-testületek létszáma, az Országgyűlés elfogadott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényjavaslata alapján. A megyegyűlésben ezért októbertől tizennyolc képviselőt számlálhatunk. Az ünnepi hangulatú ülésen ezúttal a mezőhegyesi viharkárok helyreállítási munkálatairól, az Állami Számvevőszék önkormányzatnál tartott ellenőrzéséről, és az új fejlesztési stratégiáról is szó esett. Emellett a testület tagjai ötezer eurót ajánlottak fel az indonéziai Észak-Szumátra tartományt ért természeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére.

Különleges ajándékkal köszöntek el a megyegyűlés jelenlegi tagjaitól a cikluszáró ülésen. Minden képviselőnek egy a megye 800 éves történelmét felölelő kiadvánnyal, valamint egy Békés megyéért emlékéremmel köszönték meg a négyéves munkáját. Farkas Zoltán elnök Domokos László az Állami Számvevőszék jelenlegi vezetője, korábbi megyei elnök nevében is köszönetét fejezte ki testületnek majd beszédében elmondta: reméli, hogy a jövőben is ezen az úton folytatja munkáját majd a megválasztott közgyűlés.

 

Farkas Zoltán elnök Domokos László az Állami Számvevőszék jelenlegi vezetője, korábbi megyei elnök nevében is köszönetét fejezte ki testületnek

Különleges ajándékkal köszöntek el a megyegyűlés jelenlegi tagjaitól 

 

A napirend előtti felszólalásokat követően a képviselők tájékoztatást hallgathattak meg a mezőhegyesi jégvihar okozta károk helyreállítási munkálatairól. Tették mindezt azért, mert a grémium tagjai a június 25-i ülésen egy havi tiszteletdíjukat ajánlották fel kárenyhítésre a viharkárosultaknak. A több mint egymillió forintos gyorssegélyből a Harruckern János Közoktatási Intézmény szakembereinek és diákjainak segítségével teljes körűen felújításra került egy hatlakásos társasház tetőszerkezete, így a grémium által felajánlott összeg egészében felhasználásra került.

 

Békés megye története kiskönyv

Minden képviselőnek egy a megye 800 éves történelmét felölelő kiadvánnyal is  megköszönték a négyéves munkát 

 

Mindezzel nem ért véget a tájékoztatók sora, ugyanis a testület tájékoztatást kapott a május végén lezárult Állami Számvevőszék (ÁSZ) önkormányzatnál tartott átfogó vizsgálatának eredményéről is, mely a 2006-2009-ig tartó időszak gazdálkodási rendszerét vizsgálta. Mint kiderül a vizsgálat lezárásaként elkészült számvevőszéki jelentés alapvető megállapítása, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete javult, a hivatal eredményesen készült fel az uniós források igénybevételére és fejlődött a belső ellenőrzés működése is. Mindezek ellenére néhány hiányosságot is feltárt az ellenőrzés, melyek megszüntetése érdekében intézkedési tervet fogadott el a közgyűlés. Farkas Zoltán elnök a hiányosságokkal kapcsolatosan elmondta, hogy amennyiben az előző ciklusban tevékenykedő megyei vezetés hiánytalanul mindent átadott volna, akkor tudták volna átnézni teljesen a 2005-ben véghezvitt vizsgálat javaslatait. - A vizsgálat idején annyira kevés időnk volt, hogy öt évre visszamenőleg már nem tudtunk minden akkori ÁSZ javaslatot megvalósítani, hangsúlyozta az elnök.

 

A testület utoljára ülésezett negyven képviselővel

 A testület tájékoztatást kapott a május végén lezárult Állami Számvevőszék (ÁSZ) önkormányzatnál tartott átfogó vizsgálatának eredményéről is 

 

Egy Békés-Arad megye EGTC (Európai Területi Együttműködési Csoportosulás) létrehozásának lehetőségét is napirendre tűzte a grémium, amelyet az Európai Unió kiemelten támogat. Ennek lényege, hogy a mivel a tagországok közötti eltérő jogszabályok nehézségeket okoznak az együttműködés területén, ezért a csoportosulás lehetővé teszi, hogy azonos jogszabályok alapján működjenek a társulás tagjai. További előnyök között szerepel, hogy a csoportosulás önállóan alakíthat ki fejlesztési programokat és saját forrásokkal is rendelkezhet. Ezért a testület kinyilvánította azon szándékát, hogy alapító tagként csatlakozni kíván a csoportosuláshoz. Tóth Imre képviselő, megyei térségi tanácsnok szerint a csoportosulás létrehozása már három évvel ezelőtt indokolt lett volna. Majd annak a véleményének adott hangot, hogy a romániai másik szomszédos megyével is fel kellene gyorsítani a Békés-Bihar EGTC létrehozását. Ezért indítványozta, hogy a két projekt eltérő előkészítettségére való tekintettel, a Bihar megyével kialakítandó EGTC-t mielőbb hozzák szinkronba az aradi projekttel. Farkas Zoltán elnök a témával kapcsolatosan elmondta, hogy az aradi projekt előkészítése azért tart előrébb, mert azt a Békés-Arad Megyei Vegyes Bizottság már megtárgyalta, ezért javasolta, hogy a Békés-Bihar Megyei Vegyes Bizottság is mielőbb tűzze napirendre a kérdést.

 

Az ünnepi hangulatú ülésen ezúttal a mezőhegyesi viharkárok helyreállítási munkálatairól, az Állami Számvevőszék önkormányzatnál tartott ellenőrzéséről, és az új fejlesztési stratégiáról is szó esett

A mezőhegyesi viharkárosultak megsegítését követően az Indonéz Köztársaságot ért katasztrófa áldozatainak számára is segítséget nyújt a megyei közgyűlés

 

A második fordulóban is támogatásban részesül az a Békés és Arad megyék által közösen benyújtott határ menti pályázat, amely többek között egy, a vállalkozások fejlesztését elősegítő expóközpont megépítését teszi lehetővé a Békéscsaba-Gyula közti repülőtér melletti területen. A HURO 0802 határokon átnyúló pályázati program keretében a HU-RO 2007-2013 Bizottság támogatta a projektet. Ennek értelmében idén szeptembertől elindulhat az expóközpont-beruházás a repülőtér melletti üresen álló, a megyei önkormányzat tulajdonában álló területen. A tervezett beruházás alapvető célja, hogy a határon átnyúló üzleti, kereskedelmi kapcsolatokat élénkítsék, a vállalkozások együttműködését elősegítsék, valamint a két megye gazdasági életét fellendítsék. Emellett ugyancsak ezzel a lépéssel szeretnék megkönnyíteni a vállalkozások termékeinek piacra jutását, ezúton is előmozdítva a munkahelyteremtést. Mint kiderült, a projekt elsődleges tevékenysége magyar oldalon egy multifunkcionális, de főként gazdasági célú kiállítási csarnok beruházásának megvalósítása a Békés megyei repülőtér mellett. A román partner pedig a már működő kiállítási csarnokainak bővítését tervezi konferencia központtal. A projekt tervezett összköltsége csaknem 4,2 millió euro, amelyből a magyar oldali fejlesztések 2,6 millió eurót, átszámítva mintegy 700 millió forintot tesznek ki. A projektre megítélt EU-támogatás összege mintegy 3,5 millió euro. A beruházás a tervek szerint 2012 augusztusáig fejeződik be. Farkas Zoltán a tájékoztatóhoz hozzátette: a repülőtér fejlesztésének részévé tesszük ezt a beruházást, az épületet ennek megfelelően fogjuk kialakítani.

 

Tolnai Péter alelnök, Farkas Zoltán elnök, Dr. Dávid Sándor főjegyző

Békés megye fejlesztési stratégiájának aktualizálásáról is döntött a megyei közgyűlés 

 

A mezőhegyesi viharkárosultak megsegítését követően az Indonéz Köztársaságot ért katasztrófa áldozatainak számára is segítséget nyújt a megyei közgyűlés. Ugyanis Szumátra szigetének északi részén négyszáz év nyugalom után ismét működésbe lépett a Sinabung vulkán és ennek következtében több tízezer embert kellett kitelepíteni. A gyorssegély erősíti a Békés megyei közgyűlés és Észak-Szumátra Tartomány között már korábban kialakult együttműködést. Ezért a testület ötezer eurós, átszámítva több mint egymillió forintos segítséget ajánlott fel a távol keleti ország áldozatainak számára. A gesztussal viszonozni kívánják az indonézek Békés megyének eljuttatott adományát, amikor 1000 amerikai dollárt ajánlottak fel a megyei ár és belvízkárok ellensúlyozása céljából. A testület a javaslatot végül 26 igen 3 nem és 2 tartózkodás mellett fogadta el. A támogatást az észak-szumátraiak áldozatok megsegítésére céljából létrehozott számlájára utalják át.

 

Békés megye fejlesztési stratégiájának aktualizálásáról is döntött a megyei közgyűlés. A stratégia figyelembe veszi az unió és hazánk megváltozott gazdasági helyzetét, valamint a kormány új gazdaságfejlesztési törekvéseit. Ez alapján a fejlesztés sarokpontjai egyrészt igazodnak az új Széchenyi Terv lehetőségeihez, például a korábbinál nagyobb súlyt kapnak benne a munkahelyteremtést megcélzó programok. Másrészt a megye számol a kidolgozás alatt álló Duna Stratégia kezdeményezéseivel, azzal, hogy azok milyen hatással lesznek Békés megye vízgazdálkodására, környezetvédelmére és határon átnyúló kapcsolataira.

 

Az idei évben is támogatni kívánja az egyetemi hallgatókat a megyei közgyűlés. Erről két témakörben is egyhangúlag határozatot hozott. Egyrészt az idei évben is csatlakozik az oktatási tárca által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011-es fordulójához. Minden települési önkormányzat által támogatott Bursa-A kategóriában pályázó diáknak havonta 1000 forintos kiegészítő támogatást biztosítanának a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Farkas Zoltán a témával kapcsolatosan hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzat az elmúlt években is minden pályázati fordulóban részt vett. Majd arról tájékoztatott, hogy a 2010. évi pályázati fordulóban 54 települési önkormányzat 1274 fő felsőoktatásban tanuló támogatását biztosították. Másrészt ismét meghirdeti a megyei önkormányzat az egyetemisták számára létrehozott gyakorlati programját. Ennek célja, hogy elősegítsék a diákok tapasztalatszerzését azáltal, hogy gyakorlati helyeket biztosítanak a megyei és települési önkormányzatoknál, valamint azok intézményeiben továbbá a megye többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainál. A szakmai gyakorlat legfőbb célja, hogy hallgatók az egyetemen megszerzett elméleti tudást valós munkakörnyezetben, gyakorlatban is képesek legyenek alkalmazni.

 

Kisebb vitát szült a testületi ülés végén, hogy hozzájáruljon e a grémium ahhoz, hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. olyan gáz nyomásszabályozó berendezést helyezzen el Békésen, amelynek védőövezete átnyúlik a megyei önkormányzat tulajdonában álló területre. A gázszolgáltató jelezve, hogy a berendezés védősugara kismértékben érintené a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum békési telephelyének területét is, előzetesen 200 forintos négyzetméterenkénti kártalanítást kínált fel a megyei önkormányzat számára, amely figyelembe véve azt, hogy az igényelt terület mindössze 52,5 négyzetméter lenne, csekély tízezer forint körüli összeget jelentene. Dr. Nagy Béla ezért annak a véleményének adott hangot, hogy ennek az összegnek a hatszorosát kérjék meg a gázszolgáltatótól, mely összeget jótékonysági célra is fordíthatnának. Gajda Mihály szerint azonban a testület nem alkudozhat, ugyanis ha a gázszolgáltató nem fogadja el megnövelt összeget, akkor közigazgatási eljárás alá eshet az ügy, akkor viszont akár az eredetileg megjelölt összegnél kevesebbet is kiszabhatnak. Végül Farkas Zoltán elnök a négyzetméterenkénti kártalanítás ezer forintra történő emelésére tett javaslatot, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a szolgáltató nem fogadja el a több mint ötvenezer forintnak megfelelő összeget, akkor majd a közigazgatási eljárás keretein belül döntsék el annak mértékét. Mint kiderült, a szóban forgó összegek ugyanis elenyésző mértékben befolyásolják a megyei önkormányzat költségvetését. Az érdemi vita lezárásaként a testület 29 igen és 2 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot. Az előrejelzések szerint a következő testületi ülésre október közepén kerülhet sor az önkormányzati választásokat követően, akkor már mindössze tizennyolc fős testülettel.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat - G.T.

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

 

Szóljon hozzá a fórumon!: Utoljára ülésezett negyven fővel a megyegyűlés - lezárták a négyéves önkormányzati ciklustPage generated in 28,8 miliseconds.